Brev till personalen, 19 maj 2017

Här kommer veckans brev från Mediatek Tingsholm. Det är annorlunda uppställt mot normalt, men förhoppningsvis skall ni kunna få en bättre bild av innehållet innan ni väljer att klicka er vidare. Ge gärna respons på om vad ni tycker. 

 • Oscarsnominerad spansk kortfilm (lärare i spanska)
 • Återlämning av datorer och läromedel i maj/juni 2017 (Gy+IM)
 • Utlån av datorer och läromedel till gymnasiet 2017 (Gy)
 • Nyhetsvärderaren – spännande projekt för högstadiet och gymnasiet (Gy)
 • Skolbibliotek skall användas i undervisningen (Alla, särskilt rektor)
 • Använd Bamse eller Walking Dead i undervisning om källkritik (lärare i svenska)
 • SFI-lärare: dags att ge besked om omlån (SFI)

Mediatekets planering | Welib för sökningar

Klicka på rubrikerna för att läsa mer. 

Fortsätt läsa Brev till personalen, 19 maj 2017

SFI-lärare: Dags att ge besked om omlån

18 december och 6 juni går alla SFI-läromedel och datorer ut på elevernas konton. Eleverna får en första påminnelse via e-post tre dagar före detta datum och många blir av naturliga skäl lite stressade över detta. Därför behöver SFI-lärarna meddela Mediateket vilka av deras elever som skall låna om. Detta görs enklast via en grupplista som e-postas till mediatek@ulricehamn.se. På listan behöver följande uppgifter finnas med:

 • Namn på personen
 • Personnummer
  • Om personen ännu inte har personnummer så är födelsedata okej
 • Aktuell adress
 • Extra saker som inte skadar, men inte är absolut nödvändiga:
  • Mobiltelefonnummer
  • e-postadresser

Skicka listan senast den 10 december respektive 30 maj för att minimera riskerna med att eleverna får onödiga påminnelser.

Tack på förhand!

Utlån av datorer och läromedel till gymnasiet 2017

21 augusti

Utlämning (30 min) i Mediateket / Datorundervisning (30 min) i AF??

 • 09:10 / 09:40 – SA17 + IN17 (23+7 = 30 pers)
 • 09:45 / 10:20 – EK17 + FT17 (23+9 = 32 pers)
 • 10:25 / 11:00 – TE17 (27 pers)
 • 12:15 / 12:45 – EE17 + VO17 + HA17 (9+9+13 = 31 pers)
 • 13:00 / 13:30 –  NATE17 (28 pers)

Lunchtider:

 • Lunch 11.00:    IN, FT, EE, SA, Gys
 • Lunch 11.30:    EK, HA, VO
 • Lunch 12.00:    IM, NA, TE

Med två hanterade datorer för utlåning med hjälp av bibliotekssystemet Bookit bör detta gå utan några problem. Mediatekets personal kommer även att förbereda lånen så mycket som det bara går för den eller de största grupperna.

Schemat är uppställt så att personalen skall vara garanterade en halvtimmes lunch, även om det skulle bli förseningar på förmiddagen. Även på eftermiddagen finns det en viss möjlighet till att förlänga tiden utan att eleverna missar bussarna som går lite efter kl 15 första dagen.

Eleverna kan, om de vill, gå genom denna instruktion som förbereder utlåningen. 

22-25 augusti

Utlämning till övriga klasser i AF16

Tvåorna och treorna får hämta sina nya läromedel den 22-25 augusti – även dessa läromedel är framtagna av mentor/ämneslärare innan skolstarten. De ettor som inte kunnat vara med på uppropsdagen kan hämta sina datorer vid tiderna för eftersläntrare (onsdag-fredag).

Schema för utlämning av läromedel

Tisdag (Mediateket är i övrigt stängt)

 • 10:00 – SA
 • 10:45 – TE, NA samt NATE
 • 11:45 – STÄNGT
 • 12:45 – HA, VO
 • 13:30 – IN, EE, FT
 • 14:15 – EK

Onsdag

Öppet kl 08-12 och 13-15 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Torsdag

Öppet kl 08-12 och 13-15 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Fredag

Öppet kl 08-12 och 13-14 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Brev från Mediatek Tingsholm, 28 april 2017

Det var länge sedan vi skickade ett brev från Mediateket, men nu kommer ett kort brev!

 • Samarbete mellan Mediatek och lärare (samtliga)
 • Gymnasiearbeten (handledare på gymnasiet)
 • Nya lättlästa böcker (IM och SFI)
 • Uppdatering av vuxläromedel (Vux)
 • Öppettider vid Vuxstarten i augusti (Vux)
 • Nyinköp av läromedel för gymnasiet (Gy, IM)

Fortsätt läsa Brev från Mediatek Tingsholm, 28 april 2017

Gymnasiearbeten – så här hanterar vi dessa

Vi har materialet sökbart i vår katalog (mycket arbete med detta) och hade tänkt att vi skulle använda Welib för publicering istället för katalogisering. Eftersom gymnasiearbetesmodulen inte levereras så känns detta scenario allt mindre troligt (det skulle ha varit klart för ett drygt år sedan). Det troliga är således att vi gör följande, som vi gjort tidigare:

 • Katalogisera i Book-IT (utifrån SAB och Dewey – detta för att vi gissningsvis går över till Dewey inom fem år)
  • Vi kallar serien för Gymnasiarbeten, noterar året samt ett löpande serienummer för det aktuella gymnasiearbetet.
  • Vi lägger in elevernas sammanfattning på särskild rad i katalogposten
  • Vi lägger in elevernas sökord (oavsett kvalitet på dessa sökord)
   • Vi skriver även in klassens namn som ett sökord så att det är sökbart, men här har vi valt att skriva EK3, NA3, etc, så att vi med ett och samma sökord kan hitta alla tidigare gymnasiearbeten för ex Ekonomiprogrammet.
  • Vi lägger in allmänna sökord som vi bestämmer utifrån SAB-katalogiseringen.
   • ex: är SAB-koden Prdd, så skriver vi helt enkelt in orden som Prdd / Prd / Pr / P står för, dvs Flygtrafik / Luft- och rymdfarkostteknik / Transportmedel och kommunikationer / Teknik, industri och kommunikationer
  • Hyllplaceringen vi skriver in är Lärplattform
 • Därefter lägger vi in gymnasiearbetet i vår lärplattform, sorterat utefter år. Gymnasiearbetet kallar vi något som 2017_1 Flygtrafik i Norden, Anna Svensson, EK14

Det här blev många detaljer, men ungefär så här gör vi.

Digital Pedagogik

Digital Pedagogik är Mediapoolens strömmande filmer och ljudmaterial. Väldigt enkel och bra att använda! Så här skapar du som är anställd eller studerar på skolorna i Ulricehamn ett konto:

 • Gå till DigitalPedagogik.se
 • Klicka på Skapa konto
  • Välj nu din arbetsplats. Vet du inte vilken så anger du Tingsholmsgymnasiet 2.
  • Användare: [Välj här den rad som passar dig bäst: lärare, elev, etc]
  • Fyll i för- och efternamn samt den e-postadress du har som är kopplad till Tingsholmsgymnasiet/Vuxenutbildningen.
  • Skriv ett bra lösenord (här får du några bra tips) och upprepa detta i nästa ruta.
  • Godkänn användarvillkoren och klicka på Skapa konto.
 • Kontot är nu fixat – du får alla uppgifter du behöver till din e-postadress.

Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn