1700- och 1800-talen

Följande författare kan vara bra att ha i åtanke när vi letar efter författare från 1700- och 1800-talen. Många av böckerna är nyöversatta vilket underlättar vid läsningen.

  • Carl Jonas Love Almqvist
  • Charlotte Brontë
  • Daniel Defoe
  • Edgar Allan Poe
  • Mary Shelley
  • Walter Scott
  • Robert Louis Stevenson
  • Jonathan Swift