Återlämning av datorer och läromedel i maj/juni 2017

Här sammanfattas allt kring planeringen av återlämningen av datorer och andra läromedel från treorna och introduktionsprogrammet. En del berör bara elever och en del berör bara personal. Men vi samlar oavsett allting här så att ingen behöver vara oinformerad. 

Treorna på gymnasiet

Manual för datoråterlämningen (Procydo)

I skrivande stund gäller att återlämningen av datorer sker tisdagen den 30 maj kl 9-12 och 13-14. Kontrollera alltid tiden i länken ovan – uppgifterna i manualen är den som gäller. Reservtid den 19 juni kl 10-11.

Utköp av datorer? Det finns möjlighet att köpa sin egen dator. Läs i manualen ovan.

Dokument för personal

 • En kontroll görs av datorn vid återlämningen. Dokument för detta finns i Mediateket.

Antal stationer

 1. Om eleven har böcker och miniräknare att lämna tillbaka gör hen detta först, innan datoråterlämningen. Det finns en återlämningsautomat för detta. [1 mediatekspersonal behöver vara behjälplig vid eventuella frågor]
 2. Endast vid återlämning: Eleven rengör datorn med sprej och papper. Eleven startar därefter datorn och tar med den (och laddare) till station 3.
 3. Datorkontroll (vid återlämning)
  • För elever som återlämnar datorn:
   • IT-personal kontrollerar datorns funktion och utseende (dokument fylls i). [1 person med backup]
 4. För elever som köper datorn:
  • Eleven betalar datorn med kort. [1 person]
 5. Avtal
  • Personal tar fram elevens avtal vilken lämnas till bibliotekspersonal tillsammans med datorn. [1 person]
 6. Infodisken
  • För elever som återlämnar datorn:
   • Återlämning av datorn samt IT-personalens dokument till Mediatekets personal.
  • För elever som köper datorn:
   • Eleven lämnar kvittot till Mediatekets personal.
  • Datorn återlämnas i systemet. Eleven kan här kontrollera om alla lånade medier är återlämnade. [1 mediatekspersonal plus extra stöd]
  • Datorn prickas av i inventarielistan som köpt eller återlämnad.
  • Elevens avtal återlämnas till eleven. Att eleven nu har originalavtalet är ett kvitto på återlämningen.
  • Datorerna läggs i lådor för att skickas åter till datorföretaget. Möjliga lådor:
   • för datorer som skall ominstalleras och senare användas för IM,
   • för datorer som skall skickas åter till datorföretaget
   • för datorer som skall skrotas

Personalbehovet är således:

 • 2 mediatekspersonal (en vid infodisken och en för allmän koll samt återlämningsautomaten)
 • Åtminstone en IT-personal (backup kan behövas vid anstormning) – Michael Östlundh + Christian Jonsson
 • En som sköter kortbetalningarna – Karin Torsborn?
 • En som hanterar avtalen – Annika Johansson?
 • En som är stöd vid infodisken – Ewa Goliat?

Ärenden som behöver åtgärdas före återlämningsdagen:

 1. Nya blanketter för utköp
 2. Lådor för återlämnade datorer

Introduktionsprogrammet

Manual för datoråterlämningen (smartass)

I skrivande stund gäller att återlämningen sker den 12 juni kl 9-12. Kontrollera alltid tiden i länken ovan – tiden i manualen är den som gäller. Reservtid den 19 juni kl 10-11.

Elever som fortsätter studier på Introduktionsprogrammet i höst: Vi namnar era datorer så att ni därmed har möjlighet att i höst låna samma dator igen.

Elever med persiska som modersmål som lämnar skolan vid sommaren: Om de har persiska tecken klistrade på tangentbordet, skall dessa datorer sparas till nya persisktalande på i höst. Detta istället för att ta bort tecknen som är rätt så dyra (besked från Maryam Mousavi 170512).

Vi hanterar 2013- och 2014-datorerna, ca 60 st i antal, på samma sätt som övriga IM-datorer. Om de är i okej skick behålls de inför hösten.

Skada

Om en dator är allvarligt skadad så att funktionen riskeras skall den inte namnas och sparas inför hösten. Den skall istället hanteras som ett skadeärende.

Material för personal
 • Datoråterlämning IM i juni 2017 (här kopplar vi samman en elev med en dator)
 • En kontroll görs av datorn vid återlämningen. Dokument för detta finns i Mediateket.
 • Vaktmästaren tillhandahåller flyttlådor för hantering av namnade datorer.

Antal stationer

 1. Om eleven har böcker och miniräknare att lämna tillbaka gör hen detta först, innan datoråterlämningen. Det finns en återlämningsautomat för detta. [1 personal behöver vara behjälplig i lokalen vid eventuella frågor]
 2. Rengöring: Eleven rengör datorn med sprej och papper. Eleven startar därefter datorn och tar med den (och laddare) till station 2.
 3. Datorkontroll. IT-personal kontrollerar datorns funktion och utseende (dokument fylls i). Eleven som skall ha datorn igen till hösten fyller under tiden i ”Datoråterlämning IM i juni 2016” med namn och personnummer, klickar på ”Skicka”. [3 personer]
 4. Avtal
  • I elevens svar på ”Datoråterlämning IM i juni 2016” fyller annan personal i IT-nummer på datorn (hämtas från datorn eller IT-personalens dokument) samt nummer på den låda som datorn skall läggas i. Avtalet tas fram (skriv lådnummer även här) och lämnas till mediatekspersonalen tillsammans med datorn. [En-två personal]
 5. Infodisken
  • Återlämning av datorn samt IT-personalens dokument till Mediatekets personal. Datorn återlämnas i systemet. Eleven kan här kontrollera om alla lånade medier är återlämnade. Elevens avtal återlämnas till eleven. Att eleven nu har originalavtalet är ett kvitto på återlämningen.  [Två personer, varav en från Mediateket]
  • Datorn läggs i avsedd låda
   • numrerade lådor för datorer som skall lånas till samma elev till hösten (2014-2016),
   • onumrerade lådor för datorer som skall ominstalleras (2014-2016),
   • onumrerade lådor för datorer som skall skickas åter till datorföretaget (2014).
   • onumrerad låda för datorer som skall skrotas (2013-2016)

Ärenden som behöver åtgärdas före återlämningsdagen:

 1. Flyttlådor för återlämnade datorer – 120 datorer kräver åtminstone 6 flyttlådor (som kan innehålla 18-20 datorer per låda), plus några till då lådorna skall ha olika syfte. 
 2. Stöd för att hantera eventuella skadeärenden?