Brev från Mediatek Tingsholm, 5 mars 2018

Veckans rubriker: Stängt på måndag Datorutlåningstillfällen (SFI och IM) Öppna föreläsningar Stängt på måndag Måndagen den 12 mars har vi stängt, förutom för en föreläsning (se mer info längre ner) kl halv elva. Datorutlåningstillfällen Detta gäller främst SFI och IM. Nya gymnasieelever droppar det inte in så många nu, och Vuxenutbildningen har utlåningsstopp för datorer […]

Visa OS i skolan

Är det okej att visa OS i skolan? Jag svarar tydligt: det beror på… Skolverket har gjort en bra sammanfattning om de upphovsrättsliga reglerna. Ur denna kan vi utläsa att det är okej att visa filmer medan de sänds live, detta inbegriper även Play-tjänsterna. Men det kräver att det finns ett aktivt abonnemang på OS-kanalerna […]