Arkiv Digital

Arkiv Digital är en av våra två databaser för släktforskning. Här söker du i arkivhandlingar från 1400-talet fram till mitten av 1900-talet.  Följande register ingår i vårt abonnemang på skolan, utanför alla arkivhandlingar: Sveriges befolkning 1950 Sveriges befolkning 1960 Befolkningen i Sverige 1880-1920 Svenskar i USA 1940 För att få tillgång till registret krävs numera ingen […]

Brev från Mediatek Tingsholm 2016-12-06

December månad – hoppas att snön snart kommer åter! Handböcker i betygssättning, prov och arbetsuppgifter (samtliga) En annan sorts handböcker… (samtliga) Uppdatering av kurslitteratur på Vux (vux) Anette slutar och Maria börjar (samtliga) Händer på Mediatek Tingsholm (samtliga) Julkalendern varje vardag i december (samtliga) SFI-lärare: Skicka grupplistor för omlån! (sfi) 1. Handböcker i betygssättning, prov och […]

Brev från Mediatek Tingsholm, 16 november 2016

Missa inte utbildningen i Inläsningstjänst som blir i eftermiddag kl 14:15. Matthias har påmint om det tidigare, men om ni har glömt eller missat det… 1. I eftermiddag: Utbildning i Inläsningstjänst 2. Final i schackturneringen 3. Systemuppgradering den 22 november 4. Mediatekets planering den närmaste månaden (Gy+Vux) 5. Inköp av mångspråkslitteratur

Research project in subjects Technology and English (TE15, 161111)

Today we will look into your current joint research project in the subjects Technology and English. Your task is to find, and limit yourselves to, two articles within the broad subject Technology. You can use different databases and the selection below is some of the databases that Mediateket recommends.  First: If you want some help to […]

Brev från Mediatek Tingsholm, 7 oktober 2016

Missa inte Nobelpristävlingen och Schackturneringen som vi har på gång just nu! 1. Nobelpris i litteratur – gissa och vinn priser (Gy+Vux) 2. Anmäl er nu till schackturneringen! (Gy+Vux) 3. Utbildning/information om Inläsningstjänst (Gy + intresserade på Vux) 4. Händelser den gångna veckan 5. Ur denna veckas nyinköp 6. Mediatekets planering den närmaste månaden (Gy+Vux)

Information och kommunikation (lektion den 15 september 2016)

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information. Förmåga att […]