Lärardatorer från 2013

Lärardatorer från 2013 skall nu återlämnas. De flesta har skött detta antingen före sommaren eller den 16 augusti, men det återstår fortfarande en del (bland annat några som har haft semester i augusti och därför inte haft en möjlighet). För dessa gäller följande: Datorerna skall återlämnas till Mediatek Tingsholm snarast möjligt. Observera att vi har […]

Utlån av datorer och läromedel till gymnasiet 2016

22 augusti Det finns en tydlig risk i skrivande stund (17 aug) att datorerna inte kommer fram i tid. Vi håller tummarna att allt fungerar. Om datorerna inte kommer sker ändå bokutlåningen vid annonserad tid. Utlämning (30 min) i Mediateket / Datorundervisning (30 min) i AF?? OBSERVERA!!!! Den ev sammanlagda klassen blir annorlunda uppställd – EK16 […]

Material om datorhantering på Tingsholmsgymnasiet

Denna sammanställning har gjorts för kommuner och personer utanför Ulricehamns kommun som är intresserade av hur vi på Tingsholmsgymnasiet hanterar datorer. Utlån av datorer Vi använder bibliotekssystemet Book-IT för all hantering av datorlån. Denna sammanställning från 2015 säger en hel del om hur vi arbetar vid själva utlåningstillfället. Avtal 2015 Återlämning av datorer Denna planering för våren 2016 […]

Skolbibliotek i världsklass 2016

Vi är mycket stolta och glada över att för fjärde året i rad ha fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass!  Vi konstaterar att konkurrensen var oerhört stor i år, med ett rekordstort antal sökande bibliotek, och att det därmed var en än svårare utmärkelse att uppnå. 18 skolor fick utmärkelsen och vår skola var en av fem […]

First Contact Day 2016

Den 5 april firas det världen över att det är 47 år kvar till First Contact. Den 5 april 2063 möts (officiellt) människor och varelser från en annan planet för första gången. I varje fall om man skall tro på händelserna i filmen Star Trek: First Contact. I Star Trek, både tv-serierna och filmerna, utforskas temat first contact grundligt där […]