Böcker och papperskällor (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår). Kursiverad titel. Förlag.

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen.

Exempel

Alexandersson, Mikael och Kroksmark, Tomas (1999). Utvärdering och skolutveckling. Natur och kultur.

Bra Böckers Lexikon (2003) . Band 21. Bra böcker.

Franke-Wikberg, Sigbrit och Lundgren, Ulf (2002). Att värdera utbildning 1. Bonniers förlag.

Hansen, Johan (2000). Vad är utbildning värd? Alfabeta förlag.

Skogsstyrelsen (2002). Riktlinjer för kurser inom naturvård. Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen (2004). Översikt SVO:s kurser i naturvård. Skogsstyrelsen.

Skogsvårdslagen (2003). Skogsstyrelsen.

Stevrin, Peter (1999). Utvärdering för förändring. Btj förlag.

Fördjupning

Översättare skall inte nämnas i källförteckningen.

Är det många författare (tre eller fler) så ser det för stökigt ut att ta med alla namnen i källförteckningen. Välj då hellre att skriva et al (latin för ”med andra”) efter det första skrivna namnet och hoppa över resten. Ex:

Stevrin, Peter et al (1999). Utvärdering för förändring. Btj förlag.