Böcker och papperskällor (Oxford)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare. Kursiverad titel. Förlagsort: Förlag, utgivningsår.

Exempel

Alexandersson, Mikael och Kroksmark, Tomas. Utvärdering och skolutveckling. Stockholm: Natur och kultur, 1999.

Bra Böckers Lexikon. Band 21. Höganäs: Bra böcker, 2003.

Franke-Wikberg, Sigbrit och Lundgren, Ulf. Att värdera utbildning 1. Stockholm: Bonniers förlag, 2002.

Hansen, Johan. Vad är utbildning värd? Stockholm: Alfabeta förlag, 2000.

Skogsstyrelsen. Riktlinjer för kurser inom naturvård. Jönköping: Skogsstyrelsen, 2002.

Skogsstyrelsen. Översikt SVO:s kurser i naturvård. Jönköping: Skogsstyrelsen, 2004.

Skogsvårdslagen. Jönköping: Skogsstyrelsen, 2003.

Stevrin, Peter. Utvärdering för förändring. Lund: Btj förlag, 1999.

I fotnoten (för samma källor som under Exempel)

1 Alexandersson och Kroksmark 1999.

2 Bra Böckers Lexikon 2003.

3 Franke-Wiberg och Lundgren 2002.

4 Hansen 2000.

5 Skogsstyrelsen 2002.

6 Skogsstyrelsen 2004.

7 Skogsvårdslagen 2003.

8 Stevrin 1999.

Fördjupning

Är det många författare (tre eller fler) så ser det för stökigt ut att ta med alla namnen i källförteckningen. Välj då hellre att skriva et al (latin för ”med andra”) efter det första skrivna namnet och hoppa över resten. Ex:

Stevrin, Peter et al. Utvärdering för förändring. Btj förlag, 1999.