Bra övningar för SFI och SVA

Kursböcker som vi inte har på skolan

Rivstart A1+A2 (kurs B-C)    Rivstart B1+B2 (kurs D)

Länksamlingar

Digitala spåret – länkar till övningar, lexikon och nyhetssidor. Tips: Välj nivå på skalan (det finns en länk till skalan på förstasidan), så hittar ni sådant som fungerar för er grupp.

Lär dig klockan

Digitala spåret  | Elevspel

Ordförståelse

Lexin Animationstema (verb – se video och lyssna) | Lexin Bildteman (substantiv – lyssna, många språk)

Svenska verbformer (på svenska, engelska och ryska) | Hejsvenska.se | Dicts.info (träna ord)

Ordövningar från Safir – Omvårdnad, Bygg, Handel, Teknik, Transport, Företagare, Restaurang

Prov

Goethe Tests (English-Swedish) | Goethe Tests (25 språk > svenska) | Lär dig svenska

Språkkurser

Book 2 (50 språk. Klicka på ditt land/språk och sedan på svenska.) | Swedish Tutorial (kurs i svenska, på engelska)

Översättning

InternetPolyglot.com (översättningar från ett 30-tal språk till bland annat svenska)