Brev från Mediatek Tingsholm, 28 april 2017

Det var länge sedan vi skickade ett brev från Mediateket, men nu kommer ett kort brev!

  • Samarbete mellan Mediatek och lärare (samtliga)
  • Gymnasiearbeten (handledare på gymnasiet)
  • Nya lättlästa böcker (IM och SFI)
  • Uppdatering av vuxläromedel (Vux)
  • Öppettider vid Vuxstarten i augusti (Vux)
  • Nyinköp av läromedel för gymnasiet (Gy, IM)

Samarbete mellan Mediatek och lärare

I den senast reviderade läroplanen står det att det är rektorns ansvar att:

Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Av denna anledning vill vi lyfta fram att Mediateket på många olika sätt kan användas som en del i undervisningen och att det, även om det är rektorns ansvar, skapas samarbetsmöjligheter främst om lärare och Mediateket tar de kontakterna själva. Varmt välkomna att höra av er inför hösten eller för maj månad innan vi stänger igen skolan för sommarlov!

Gymnasiearbeten

Vi påminner om att alla godkända gymnasiearbeten skall lämnas in till Mediateket i pdf-format så fort som de är klara. Skicka dem till mediatek@ulricehamn.se .

Nya lättlästa böcker

Lärare på IM och SFI: Se alla våra nya lättlästa böcker på http://mediateket.magnificat.se/nya-lattlasta-bocker-2/

Uppdatering av vuxläromedel?

Till vuxlärare: Skall ni uppdatera kurslitteraturlistan för Vux eller Grundvux inför hösten? I så fall behöver vi veta detta så snart som möjligt, så att vi hinner köpa in några exemplar samt att vi hinner förbereda i god tid inför augustistarten.

Öppettider vid Vuxstarten i augusti

De preliminära öppettiderna för Vux är:

  • 3/8 (elevernas start) kl 8-12
  • 7-11/8 kl 8-12
  • Från den 14/8 behöver vi hantera enbart gymnasiets uppstart

Nyinköp av läromedel för gymnasiet

Om ni skall ha nya läromedel inför hösten behöver ni beställa dem från Läromedia nu. Någon i varje program eller ämneslag har behörighet att beställa.

Dessutom: Om ni skall beställa nytt, kanske ni kan hjälpa oss genom att kika över om det är något av det gamla materialet som skall tas bort. Det är fullt i Läromedelscentralen, så vi behöver hjälpas åt att hålla det hanterbart. Läromedelscentralen är inget förråd för saker som inte används. Tack på förhand!