Brev från Mediateket, 30 augusti 2017

Ett kort brev denna vecka, med fokus på Inläsningstjänst (Gy) och nya tips från UR Skola (Gy+Vux). Håll till godo!

Inläsningstjänst

Nu har alla nytillkomna elever på gymnasiet (främst ettor och IM) fått mejl om inloggning till Inläsningstjänst. Om eleverna undrar över något kan de prata med oss i Mediateket eller med specialpedagogerna. Även alla nytillkomna i personalen har fått inloggning (jag tror att jag råkade få med all övrig personal dessutom, denna gång). Alla som tidigare har haft inloggning använder samma inloggning som tidigare – detta gäller troligen även de som haft inloggning i våras på Stenbocksskolan.

Tips från UR Skola

Fejk: Med hjälp av populärkulturen tar Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström sig an ämnet kritiskt tänkande. De vill visa att ”fake news” inte är något nytt utan att människan alltid fått hantera falska historier, medvetet ljug och konspirationsteorier. Det handlar bland annat om skrämselhistorier som gått överstyr, att ompröva historiska skildringar, hur vi förskjutit vår syn på vetenskapen och varför män och kvinnor beskrivs på olika sätt i uppslagsverk. Se hela serien här.

Nationen: Det finns berättelser som ingen har frågat om och platser få brytt sig om att skildra. Nationen tittar närmare på Sveriges förflutna för att försöka förstå den tid vi lever i idag. En nation brukar benämnas som ett kollektiv av människor som förenas genom landgränser, språk, religion, härstamning, kultur, traditioner och historia. Genom att bredda bilden av vilka som ingår i kollektivet Sverige kan vi få en förståelse för att det hela tiden har gjorts val när historia har nedtecknats. Se hela serien här.