Källkritik och informationssökning för F-Vux

Jag samlar här vårt eget material samt andras material, kring hur man kan arbeta med källkritik i hela sektion Lärande, alltså från Förskola till Vuxenutbildningen. Själv har jag som alltid fokus på Gymnasiet och Vuxenutbildningen, men hittar ibland material på olika ställen som är bra att använda sig av. Mycket av materialet kan dessutom användas på fler […]