Källkritik och informationssökning för F-Vux

Jag samlar här vårt eget material samt andras material, kring hur man kan arbeta med källkritik i hela sektion Lärande, alltså från Förskola till Vuxenutbildningen. Själv har jag som alltid fokus på Gymnasiet och Vuxenutbildningen, men hittar ibland material på olika ställen som är bra att använda sig av. Mycket av materialet kan dessutom användas på fler […]

Lektion i informationssökning 2014-03-25 (SveSve03)

Uppgiften är att skriva en litteraturanalys utifrån en egen vald roman. Jag kommer att utgå från ett par exempel, men ni kan använda er av tankarna och sökvägarna även inom andra områden. Vi berör även hur man bör tänka källkritiskt kring den information man hittar. Alex (endast för direkt författarrelaterad information) Ett bra ställe att […]

Tidigare lektioner (lektionsmaterial)

Databaser Global issues in context Gymnasiearbetet Lektion 1 – informationssökning Gymnasiearbete VO11 – informationssökning (2013-14) Gymnasiearbete NA11 (2013-14) Gymnasiearbete BF11 – informationssökning (2013-14) Projektarbete och informationssökning (maj 2012) Lektion 2 – skriva gymnasiearbetet Gymnasiearbete VO11 (2013-14) Gymnasiearbete SA11 (2013-14) Gymnasiearbete BF11 (2013-14) Sociala medier Twitter (juni 2012) Övrigt Källor och källkritik Strömmande medier