Tidigare lektioner (lektionsmaterial)

Databaser Global issues in context Gymnasiearbetet Lektion 1 – informationssökning Gymnasiearbete VO11 – informationssökning (2013-14) Gymnasiearbete NA11 (2013-14) Gymnasiearbete BF11 – informationssökning (2013-14) Projektarbete och informationssökning (maj 2012) Lektion 2 – skriva gymnasiearbetet Gymnasiearbete VO11 (2013-14) Gymnasiearbete SA11 (2013-14) Gymnasiearbete BF11 (2013-14) Sociala medier Twitter (juni 2012) Övrigt Källor och källkritik Strömmande medier

Sociala medier som verktyg – Kunskapskanalen visar Tingsholmsbibblans verksamhet

Jaha, så då är Tingsholms skolbibliotek känt över hela Sverige, genom sändningen på Kunskapskanalen igår från min föreläsning i Göteborg den 30 januari. Se det själv och bedöm hur det gick – hör sedan av er med glada 🙂 tillrop! Dessutom har Stefan Pålsson för Skolverkets räkning gjort en intervju med mig om samma sak – […]