Inlästa läromedel

Lyssna på flera av skolans läromedel Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Hälsopedagogik Medicin 1 Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Naturkunskap 1a1 och 1b Hitta fler böcker genom att göra en specificerad sökning på Google. Om ni exempelvis söker med ”site” som anropare får ni detaljerat och användbart material: site:sanomautbildning.se ”lyssna (mp3-filer)” Vi tar […]