Google

Vet du om att Google anpassar allt ditt sökmaterial utifrån dina tidigare sökvanor och det de därmed upplever som dina intressen? Om du och en kompis söker på Google lär ni därför få helt skilda resultat från era sökningar.  Här samlar vi olika tips när det gäller just Google-sökningar. Skulle det vara så att ni […]