Hur dog Mozart? (kortare variant) – nivå 1

Ja, hur dog den kände Wolfgang Amadeus Mozart egentligen?! I den här uppgiften ska du jämföra 4 olika källor och den information som du hämtar där. Besvara frågan utifrån samtliga källor! Värdera respektive källas trovärdighet utifrån frågorna! (Frågorna är också är att betrakta som delar av en källkritisk checklista). Vilken källa litar du mest på? – […]

Hur dog Mozart? (längre variant) – nivå 1

Ja, hur dog den kände Wolfgang Amadeus Mozart egentligen?! I den här uppgiften ska du jämföra 5 olika källor och den information som du hämtar där. Besvara frågan utifrån samtliga källor! Värdera respektive källas trovärdighet utifrån frågorna! (Frågorna är också är att betrakta som en källkritisk checklista). http://web.comhem.se/mozart/   http://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart http://www.ne.se/lang/wolfgang-amadeus-mozart http://www.dn.se/kultur-noje/musik/halsont-kan-ha-dodat-mozart-1.933858 http://psyklopedin.org/wiki/Mozart   1. Ta reda på vem […]

Abortinformation – jämförelse mellan två olika webbsidor – nivå 1

Du ska jämföra två olika webbsidor som båda handlar om abort. Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna! Ibland handlar det om att jämföra dem. www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=67 www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/?ar=True 1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? 2. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet […]

Djurförsök – jämför två olika webbsidor – nivå 2

Du ska jämföra två olika webbsidor som båda handlar om djurförsök. Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna! Ibland handlar det om att jämföra dem. www.djurensratt.se/vara-fragor/djurforsok www.djurforsok.info/vadardjurforsok.4.303f5325112d7337692800010071.html 1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? 2. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet […]

Abort – vilken informationskälla väljer du? – nivå 2

Du ska  jämföra olika webbsidor som handlar om abort. Utgå från alla tre webbplatserna. Frågorna gäller samtliga! Ibland handlar det om att jämföra dem. www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Graviditet-och-abort/Oonskat-gravid/ www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=67 www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/?ar=True 1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? 2. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet eller företag? 3. […]