Expressionismen

Expressionismen, kanske mest känd inom konsten med representanter som Van Gogh och Edvard Munch, ville att konsten / texten skulle uttrycka konstnärens innersta känslor och känslotillstånd (därav expressionism) till skillnad från impressionismen (Monet, Renoir t.ex.) som koncentrerar sig på betraktarens upplevelse av konsten / texten. Vill man förenkla det, kan man säga att expressionismen uttrycker […]

Surrealismen

Många av dadaisterna går gradvis över i en annan -ism – surrealismen – också den en proteströrelse mot realism, naturalism, logik och allt annat som strävar efter att beskriva den yttre verkligheten. Surrealismen bygger till stor del på psykoanalytikern Sigmund Freuds tankar om det omedvetna och om drömmars betydelse. Termen surrealism är väl vald eftersom […]

Futurismen

Man räknar med att den futuristiska rörelsen startade när italienaren Filippo Tommaso Marinetti publicerade sitt futuristiska manifest i den franska dagstidningen Le Figaro. De huvudsakliga elementen i vår poesi kommer att vara mod, djärvhet och revolt. Ur Det futuristiska manifestet av Marinetti, 1909 Med futurism menade han en konst och litteratur som förhärligar förändring, styrka, […]