Digital books online

På Internet finns hundratusentals böcker som är fritt tillgängliga, men det är ofta riktigt svårt att hitta bra material. Här kan Digital book index vara en karta i denna snåriga djungel. De länkar till 140.000 böcker som är fritt tillgängliga och sorterar dessa utifrån smarta kategorier. Användande av tjänsten Utifrån rubrikerna Subjects och Author, etc, kan […]