1700- och 1800-talen

Följande författare kan vara bra att ha i åtanke när vi letar efter författare från 1700- och 1800-talen. Många av böckerna är nyöversatta vilket underlättar vid läsningen. Carl Jonas Love Almqvist Charlotte Brontë Daniel Defoe Edgar Allan Poe Mary Shelley Walter Scott Robert Louis Stevenson Jonathan Swift