1980-talets litteratur

Några tips på romaner som gavs ut under 1980-talet och som blev väldigt populära i olika åldrar.  Virginia Andrews : En av de mest lästa bokserierna under 1980- och 1990-talet. Började med Vindsträdgården 1981 och den sista boken kom 2004. Författaren är dock död sedan 1986, så det handlar på senare år om sammanställt material från […]