Uttal.se

Detta tips fick vi från Emma-Karin Kastö. Uttal.se är en serie youtubefilmer som Vuxnas lärande i Karlskoga/Degerfors har gjort. De visar på uttalen av bokstäver och ord, betoningar och ordmelodier. Säkert är den till nytta för eleverna inom SFI och Svenska som andraspråk!

Bra övningar för SFI och SVA

Kursböcker som vi inte har på skolan Rivstart A1+A2 (kurs B-C)    Rivstart B1+B2 (kurs D) Länksamlingar Digitala spåret – länkar till övningar, lexikon och nyhetssidor. Tips: Välj nivå på skalan (det finns en länk till skalan på förstasidan), så hittar ni sådant som fungerar för er grupp. Lär dig klockan Digitala spåret  | Elevspel Ordförståelse Lexin Animationstema (verb […]

Kursböcker på Internet

Vi vill tipsa om övningar till några av de böcker som vi har i SFI idag.  Framåt Övningar till böckerna Framåt A 1, Framåt A 2, Framåt A 3 och Framåt B. Även Framåt C finns, men den använder vi inte på SFI idag. Mål Övningar till böckerna Mål 1 och Mål 2. Samspråk Övningar till böckerna Samspråk 1 och Samspråk 2. Språkvägen Ljudövningar till böckerna Språkvägen  – för SFI […]