Research project in subjects Technology and English (TE15, 161111)

Today we will look into your current joint research project in the subjects Technology and English. Your task is to find, and limit yourselves to, two articles within the broad subject Technology. You can use different databases and the selection below is some of the databases that Mediateket recommends.  First: If you want some help to […]

Tekniklänkar

Svenska patent hittar du på Svensk Patentdatabas. Amerikanska patent, vissa  med tillhörande ritningar, finns på Google Patent. För den som ska allt från jämföra sportskor till att bygga högtalare, ta fram en ritning på en espressomaskin eller ett bältesspänne för bilbarnstolar! Tekniska museets hemsida HowStuffWorks Vetenskaplig och bra sajt på engelska How Products Are Made förklarar detaljerat tillverkningsprocessen av […]

Prostitution

Böcker, etc Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut (2013) (en historisk beskrivning) Prostitution i Sverige : Huvudrapport (2012) Svenska avhandlingar om prostitution Uppsatser.se om prostitution (Läs mer här om tips hur man använder Uppsatser.se) Övriga medier Socialstyrelsens lägesbeskrivning Kännedom om prostitution 2007 (2007) Kontaktvägar Forskaren Petra Östergren Nationellt centrum för kvinnofrid Nationellt metodstöd mot prostitution […]

Inlästa läromedel

Lyssna på flera av skolans läromedel Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Hälsopedagogik Medicin 1 Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Naturkunskap 1a1 och 1b Hitta fler böcker genom att göra en specificerad sökning på Google. Om ni exempelvis söker med ”site” som anropare får ni detaljerat och användbart material: site:sanomautbildning.se ”lyssna (mp3-filer)” Vi tar […]