Prostitution

Böcker, etc Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut (2013) (en historisk beskrivning) Prostitution i Sverige : Huvudrapport (2012) Svenska avhandlingar om prostitution Uppsatser.se om prostitution (Läs mer här om tips hur man använder Uppsatser.se) Övriga medier Socialstyrelsens lägesbeskrivning Kännedom om prostitution 2007 (2007) Kontaktvägar Forskaren Petra Östergren Nationellt centrum för kvinnofrid Nationellt metodstöd mot prostitution […]

Inlästa läromedel

Lyssna på flera av skolans läromedel Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Hälsopedagogik Medicin 1 Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Naturkunskap 1a1 och 1b Hitta fler böcker genom att göra en specificerad sökning på Google. Om ni exempelvis söker med ”site” som anropare får ni detaljerat och användbart material: site:sanomautbildning.se ”lyssna (mp3-filer)” Vi tar […]

Stress

Nästan varje år är det någon som skriver sitt gymnasiearbete om stress. Du hittar flera av boktips här nedan. Ett stående tips vi på Mediateket ger är att söka på Uppsatser.se eller på andra vetenskapliga källor. På Uppsatser.se finns över 100 högskoleuppsatser om just ungdomar och stress. Använd deras källor eller, om de gjort en undersökning […]

SBU – medicinska utvärderingar

I vård- och naturvetenskapsprogrammen kan man ha stor nytta av att ta del av aktuell medicinsk forskning om olika sjukdomar eller företeelser. I Onsdagspedagogen idag vill jag därför tipsa om SBU:s databas för just detta.  Statens beredning för medicinsk utvärdering ger ut ett antal rapporter varje år, där de oftast sammanfattar aktuell (svårläst) medicinsk forskning […]

Hälso- och friskvård

Här hittar ni böcker som efterfrågats i kursen i hälso- och friskvård på Vuxenutbildningen. Böckerna har ett fokus på hälsa eller att man som individ har vänt på ett negativt hälsoförlopp (alternativt att man inte överlevt en sjukdom). Det är ett urval av Mediatekets böcker men man kan hitta betydligt fler böcker om man letar […]

Länkar om asperger och autism

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i […] gymnasium Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd… Kunskapsbedömning (Skolverket) Skolan och Aspergers syndrom (Skolverket) Övrigt Konsument.se om funktionsnedsättningar generellt