Stress

Nästan varje år är det någon som skriver sitt gymnasiearbete om stress. Du hittar flera av boktips här nedan. Ett stående tips vi på Mediateket ger är att söka på Uppsatser.se eller på andra vetenskapliga källor. På Uppsatser.se finns över 100 högskoleuppsatser om just ungdomar och stress. Använd deras källor eller, om de gjort en undersökning […]

SBU – medicinska utvärderingar

I vård- och naturvetenskapsprogrammen kan man ha stor nytta av att ta del av aktuell medicinsk forskning om olika sjukdomar eller företeelser. I Onsdagspedagogen idag vill jag därför tipsa om SBU:s databas för just detta.  Statens beredning för medicinsk utvärdering ger ut ett antal rapporter varje år, där de oftast sammanfattar aktuell (svårläst) medicinsk forskning […]