Prostitution

Böcker, etc Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut (2013) (en historisk beskrivning) Prostitution i Sverige : Huvudrapport (2012) Svenska avhandlingar om prostitution Uppsatser.se om prostitution (Läs mer här om tips hur man använder Uppsatser.se) Övriga medier Socialstyrelsens lägesbeskrivning Kännedom om prostitution 2007 (2007) Kontaktvägar Forskaren Petra Östergren Nationellt centrum för kvinnofrid Nationellt metodstöd mot prostitution […]

Böcker och papperskällor (Oxford)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare. Kursiverad titel. Förlagsort: Förlag, utgivningsår. Exempel Alexandersson, Mikael och Kroksmark, Tomas. Utvärdering och skolutveckling. Stockholm: Natur och kultur, 1999. Bra Böckers Lexikon. Band 21. Höganäs: Bra böcker, 2003. Franke-Wikberg, Sigbrit och Lundgren, Ulf. Att värdera utbildning 1. Stockholm: Bonniers förlag, 2002. Hansen, Johan. Vad är […]

Intervjuer och e-post (Oxford)

Till området ”intervjuer och e-post” räknas information som du fått via all slags personlig kommunikation (e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar). Du måste ha tillstånd från personen du refererar innan du använder dig av källan. Har du lovat att informanten skall vara anonym måste du hålla detta, under devisen ”Det man lovar skall man hålla”.  I Oxfordsystemet har man […]

Program och appar (Oxford)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare/Skapare. Kursiverad titel. [typ av källa] Förlagsort: Förlag, utgivningsår. Exempel Öijer, Bruno K. Hängd. [cd-rom] Skövde: Dataprodukter, 1998. I fotnoten (för samma källor som under Exempel) 1 Öijer, 1998.

Tidningar och tidskrifter (Oxford)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare. Kursiverad titel. Tidning. År och datum eller utgåva. Hänvisas till en hel tidning så skriver man: Tidningstitel. År samt datum eller utgåva. Exempel Berggren, Jenny. Kreolsk melankoli på bara fötter. Dagens Nyheter. 2005-08-03. Sjöqvist Platzer, Anders. Tystnaden talar i Taizé-gudstjänst. Svenska kyrkans […]

Twitter och Facebook (Oxford)

Två exempel Källhänvisning – Förkortad information i fotnoten Bildt, I think it’s fair… Tingsholmsgymnasiet, För tionde året… Fullständig källhänvisning i källförteckningen Bildt, Carl, I think it’s fair to say that the quality of the presidential elections in Armenia was well below expectations. europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-125_en.htm. carlbildt. 2013-02-20. https://twitter.com/carlbildt/status/304229700761432064 (Hämtad 2013-02-26) Tingsholmsgymnasiet, För tionde året delades det Nobla priset ut. Mottagare 2012 var … Tingsholmsgymnasiet. 2012-12-14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460677603988358&set=a.245072838882170.58763.179126392143482&type=1  (Hämtad 2013-02-26)   […]