Böcker och papperskällor (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår). Kursiverad titel. Förlag. I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel Alexandersson, Mikael och Kroksmark, Tomas (1999). Utvärdering och skolutveckling. Natur och kultur. Bra Böckers Lexikon (2003) . Band 21. […]

Intervjuer och e-post (Harvard)

Till området ”intervjuer och e-post” räknas information som du fått via all slags personlig kommunikation (e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar). Du måste ha tillstånd från personen du refererar innan du använder dig av källan. Har du lovat att informanten skall vara anonym måste du hålla detta, under devisen ”Det man lovar skall man hålla”.  I Harvardsystemet kan man […]

Program och appar (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare/Skapare (utgivningsår). Kursiverad titel. [typ av källa] Förlag. I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel Öijer, Bruno K (1998). Hängd. [cd-rom] Dataprodukter.

Tidningar och tidskrifter (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår). Kursiverad titel. Tidning och datum eller utgåva. Hänvisas till en hel tidning så skriver man: Tidningstitel (år samt datum eller utgåva). I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel […]

Twitter och Facebook (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår, datum). Kursiverad titel. [kommunikationsform inom klamrar]. Hämtad datum från webbplatsadress I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel Källhänvisning ”(Bildt 2013)” ”(Tingsholmsgymnasiet 2012)” Fullständig källhänvisning i källförteckningen Bildt, Carl […]

Webbplatser (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare/Webbplats (utgivningsår). Kursiverad titel. Hämtad datum/år från webbplatsadress. I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel Skogsvårdsstyrelsen (2008). Granskog. Hämtad 13 september 2008 från www.skogsvardsstyrelsen.se/granskog Wikipedia (2009). Skogsvårdsstyrelsen. Hämtad 12 augusti 2009 från […]

Youtube (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Upphovsperson (utgivningsår). Kursiverad titel. Hämtad DATUM/ÅR från WEBBPLATSADRESS. I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen. Exempel Angeläget 2012 (2012). Angeläget Festival Ulricehamn 2012. Hämtad 13 december 2013 från http://youtu.be/7ZKrH4BWRZ0 Fördjupning Upphovsperson eller den […]