Söka bland källor (SA13, 150504)

Dagens lektion fokuserar på uppgiften att hitta bra källor till er kommande rapportskrivning. Det ni skall skriva om kommer att vara väldigt olika, gissningsvis, men hur man söker efter de bästa källorna är densamma. Det tema som jag fått presenterat för mig har handlat om samhälleliga strukturer utomlands med fokus på en minoritet eller en mindre […]

Gymnasiearbetet (SA13, 150422)

Här är länken till prezi-presentationen. Har ni några fler frågor om gymnasiearbetet svarar jag gärna på dem. Mina kärnområden är källkritik, informationssökning och hur man faktiskt använder sig av gymnasiearbetsmallen.  Mer om de olika delarna i gymnasiearbetet Mer om källkritik (med övningar) Detaljerat om hur man skriver korrekta källhänvisningar i fotnoter och källförteckning enligt Harvardmodellen (parenteser) […]

Databaser kring utvecklingsländer (SA12, 140901)

SA12 (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) arbetar just nu med olika utvecklingsländer. Detta inlägg avser att ge stöd kring olika databaser som passar för ämnet.  Global issues in context Global issues in context är en databas som är helt fullspäckad med material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt statistik. Du hittar hundratals portaler under 8 […]