Våren 2014

5 februari: Peter som inspiratör inom Digitala skolyftet medverkar vid sammanfattningen av projektet (se samtalet på Youtube) 27 februari: Fördjupningsuppgift i SveSve01 (NA13) 10 mars: Research project in Biology/English (NA13) 18-19 mars: Peter deltar i skolbibliotekskonferens i Göteborg 1 april: Fria bilder på webben (VO13)

Hösten 2013

27 september: Bokmässan 3 oktober: Lektion i källkritik med EE12 11 oktober: Carin deltar i författardag med inriktning mot bl.a. ungdomslitteratur 21 oktober: Peter deltar i Nätverksträff för IT-bibliotekarier i Tidaholm 4 december: Peter deltar i kursdag i Göteborg om Medier och unga medieanvändare 16 december: Peter medverkade i Digitala skollyftet (se samtalet på Youtube)