Visa OS i skolan

Är det okej att visa OS i skolan? Jag svarar tydligt: det beror på… Skolverket har gjort en bra sammanfattning om de upphovsrättsliga reglerna. Ur denna kan vi utläsa att det är okej att visa filmer medan de sänds live, detta inbegriper även Play-tjänsterna. Men det kräver att det finns ett aktivt abonnemang på OS-kanalerna […]

Nätverksmöte för skolbibliotek, 27 oktober 2017

I år uppmärksammar vi Internationella Skolbibliotekens dag den 27 oktober med att träffa andra skolbibliotek. En grund för samtal under dagen kan bli dokumentet Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument, regeringens besked från i mars om de huvudsakliga förändringarna i läroplanerna. Hur kan vi utifrån detta bidra till skolans arbete? Hur kan vi förekomma och visa oss […]