Brev från Mediatek Tingsholm, 30 november 2017

Vi ändrar ôm! ”Voffo’ gör di på detta viset?”, undrar ni säkert. Men vi har flyttat Mediatekets kopiator längre in på höger sida. Samtidigt har vi flyttat utlåningsdatorn från sin tidigare plats till där kopiatorn tidigare stod. Det blev en öppnare och mer inbjudande lokal och vi gör samtidigt plats för den nya infoskärmen som kommer upp i […]

Mediatekets brev till personalen, 15 augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår för gymnasiet och till en höst fylld av spännande utmaningar! Här kommer det ni behöver veta från oss inför uppstarten.  Utlåning av datorer och läromedel 21-25 augusti (Gy) Mediatekets upptagenhet vecka 33-34 (Alla) Introduktion för nyanställda samt andra intresserade (Alla) Ny webbplats (Alla) Utdelning av datorer till IM (IM) Inbokning av […]