Mediatekets brev till personalen, 15 augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår för gymnasiet och till en höst fylld av spännande utmaningar! Här kommer det ni behöver veta från oss inför uppstarten.  Utlåning av datorer och läromedel 21-25 augusti (Gy) Mediatekets upptagenhet vecka 33-34 (Alla) Introduktion för nyanställda samt andra intresserade (Alla) Ny webbplats (Alla) Utdelning av datorer till IM (IM) Inbokning av […]

Digital Pedagogik

Digital Pedagogik är Mediapoolens strömmande filmer och ljudmaterial. Väldigt enkel och bra att använda! Så här skapar du som är anställd eller studerar på skolorna i Ulricehamn ett konto: Gå till DigitalPedagogik.se Klicka på Skapa konto Välj nu din arbetsplats. Vet du inte vilken så anger du Tingsholmsgymnasiet 2. Användare: [Välj här den rad som passar dig bäst: […]

Brev från Mediatek Tingsholm 2016-12-06

December månad – hoppas att snön snart kommer åter! Handböcker i betygssättning, prov och arbetsuppgifter (samtliga) En annan sorts handböcker… (samtliga) Uppdatering av kurslitteratur på Vux (vux) Anette slutar och Maria börjar (samtliga) Händer på Mediatek Tingsholm (samtliga) Julkalendern varje vardag i december (samtliga) SFI-lärare: Skicka grupplistor för omlån! (sfi) 1. Handböcker i betygssättning, prov och […]