Skapa personligt konto på NE

Vem kan skapa ett personligt konto? Samtliga personal och elever på skolan har möjlighet att teckna personliga konton utan extra kostnad. Ett personligt konto ger dig åtkomst till NE.se var du än befinner dig, även hemifrån. Hur skapar jag ett personligt konto? Så länge som din dator är uppkopplad mot skolans trådlösa eller fasta nätverk kan du […]

Digital revolution i klassrummet med Flipped classroom

Vi har i tidigare sammanhang pratat om metoden Flipped classroom, ett sätt att vända på perspektiven och att i lektionen fokusera på lärandet istället för att lära ut. På Bokmässan i förra veckan så fanns matematik- och fysikläraren Daniel Barker samt språkläraren Patricia Diaz där för att prata just om Flipped classroom och om att […]

Gapminder – en rolig statistikdatabas

Gapminder.org är en interaktiv webbplats med mängder av statistiskt material (historisk och nutida) om världens förhållanden, presenterat på ett mycket tilltalande sätt. Man kan se utvecklingen av världens resurser, inkomstnivåer, levnadsförhållanden, livslängd, etc.  Tips på deldatabaser: Jordbruk 700 indikatorer från jordbruket (frukt, djurhållning, oljeväxter, etc) har studerats från alla länder. Kina, USA En jämförelse mellan Kinas respektive […]