Databaser kring utvecklingsländer (SA12, 140901)

SA12 (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) arbetar just nu med olika utvecklingsländer. Detta inlägg avser att ge stöd kring olika databaser som passar för ämnet. 

Global issues in context

Global issues in context är en databas som är helt fullspäckad med material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt statistik. Du hittar hundratals portaler under 8 huvudområden, portaler om allehanda ämnen såsom jordbävningen i Japan, Wikileaks, Abort, Jasminrevolutionen i Tunisien, djurens rättigheter, terrorism, ungdomar & teknologi, och sååå mycket mer. Här hittar ni allt vad ni behöver för att skriva uppsatser, gymnasiearbeten eller mindre arbeten. Enda kruxet är att det är på engelska, men svenskan är ett så litet språk så förr eller senare måste vi alla ta oss genom engelskt material. Länk till mer information.

UN Data

Statistik och fakta från FNs medlemsländer. Det är bara att söka på ämne eller länder i sökfältet. Inte den mest lättarbetade databasen då antalet träffar kan bli överväldigande, men man kan exempelvis välja att söka på en specifik databas (det finns 34 stycken) om det är ett visst ämne som önskas. Länk till databasen.

UCDF Conflict encyclopedia

Uppsala konfliktdatabas är mycket väl ansedd i världen. Här hittar ni uppgifter om de flesta större och mindre konflikter sedan andra världskriget med fokus på de senaste årtiondena. Man söker på region och sedan land för att få se information om de specifika oroshärdarna. Inte så mycket information om just utvecklingsfrågor, men då konflikter ofta är ett hinder för utveckling så kan databasen ge vissa insikter. Länk till databasen.

Gapminder

Gapminder.org är en interaktiv webbplats med mängder av statistiskt material (historisk och nutida) om världens förhållanden, presenterat på ett mycket tilltalande sätt. Man kan se utvecklingen av världens resurser, inkomstnivåer, levnadsförhållanden, livslängd, etc. Länk till mer information.

Globalarkivet

De som står bakom Globalarkivet är diverse vänsterorganisationer eller organisationer som är starkt involverade i s.k. ”Tredje världen-frågor”. Detta måste man ha i åtanke när man källkritiskt väljer material. Med detta sagt, så är databasen en samling av tidningsartiklar från en mängd tidningar där utvecklingsländerna är i fokus. Ibland är det en alternativ syn på ett lands situation som visas upp, ibland är det den allmänt erkända synen som presenteras. Länk till databasen.