Datorutlåningar i vecka 34-37

Detta blir ett gemensamt mejl för planerade datorutlåningar vecka 34-37. För mentorer berör detta enbart skolstartens uppstart den 21 augusti. Övriga är särskilt tillfrågade. Kolla gärna i listan nedan vad ni behöver tänka på. Denna sida kan uppdateras – gå därför tillbaka hit inför utlåningen, så blir allt med större sannolikhet rätt.

Skolstart för ettorna den 21 augusti

Hela dagsschemat för utlån av läromedel och datorer hittar ni här: http://mediateket.magnificat.se/utlan-av-datorer-och-laromedel-till-gymnasiet-2017/

 • Michael och Christian ordnar uppstartshjälp i AF10 – klassrummet har bokats av mig på klassrumsdörren.
  • Uppstartshjälpen kommer troligen att ske fortlöpande och så vi skickar in elever från Mediateket allt eftersom att de lånar datorerna. Säg till mig om ni vill ha det på annat sätt.
 • Annika hjälper till i Mediateket med användarnamn och lösenord
 • Karin (samt Ewa när hon inte behövs som tolk till polska): Allmänt behjälpliga med olika delar.
 • Peter & Maria: Ansvarar för utlåningen vid en eller två stationer, beroende på tryck i lokalen.
 • Mentorer i ettorna: Ni är med klassen och är behjälpliga i Mediateket. Ni kan behövas med avtalshanteringen (fylla i datorns nummer, exempelvis) men det kan också vara som så att det kan bli stökigt – då hjälper ni till att lugna ner eleverna.

IM den 31 augusti

Datumet blir alltså torsdagen den 31/8 kl 8 och framåt. Det är 125 elever totalt och eleverna som inte får tillbaka sin dator som de hade i våras kallar jag i listan här nedanför för ”nya”, oavsett anledning. Dessa skickar vi till Michael & Christian i AF16b, och förhoppningsvis inga andra.

Första klass blir IM3 (7 totalt, 2 är nya) kl 08:00 (en liten grupp, med behov av särskilt stöd). Här är hela schemat:

 • 08:00 IM3
  • 7 totalt, varav 2 är nya
 • 08:10 IM2, IMS1
  • 18 totalt, varav 9 är nya
  • Vi bör alla vara klara kl 09:00 så att vi får en tillräcklig förmiddagspaus
 • 09:30 IMS2a, IMS2b, IMS3
  • 64 totalt, varav 12 är nya
 • 10:15 IM1a, IM1b
  • 38 totalt, varav 14 är nya

Arbetsuppgifter den 31 augusti

 • Michael och Christian ordnar uppstartshjälp i AF16b – klassrummet har bokats av mig på klassrumsdörren.
  • Uppstartshjälpen kommer troligen att ske fortlöpande och så vi skickar in elever från Mediateket allt eftersom att de lånar datorerna.
  • De som skickas in är elever som lånar en för dem ny dator, samt elever med datorer anno 2016 och 2017 (dessa sistnämnda kräver mer handpåläggning vid start för att allt skall fungera)
  • Preliminära tider för er:
 • Martin hjälper till med användarnamn och lösenord
  • Martin: Meddelar du lärarna tiden? Jag har skrivit ut ett 60-tal påminnelselappar för IM-eleverna. Du får gärna ta av dem och dela ut till lärarna, samt skriva ut fler om det behövs
 • Annika & Karin (samt ev Ewa): Allmänt behjälpliga med olika delar.
 • Peter & Carin: Ansvarar för utlåningen vid en eller två stationer, beroende på tryck i lokalen.

Uppsamlingsheat den 11 september

Detta gäller de som inte kommit på avsatta tider (21 och 31 augusti) – möjligen kan de fåtal ettor som är sena till skolan, lösas tidigare. Här tänker jag mig att vi tar tiden 8-9:30. Om det inte är så många som skall låna, räknar jag med att Peter, Maria och Martin skall klara det själva. Men möjligen kan vi behöva hjälp av en eller fler – jag återkommer i så fall om detta.