Gymnasiearbeten – så här hanterar vi dessa

Vi har materialet sökbart i vår katalog (mycket arbete med detta) och hade tänkt att vi skulle använda Welib för publicering istället för katalogisering. Eftersom gymnasiearbetesmodulen inte levereras så känns detta scenario allt mindre troligt (det skulle ha varit klart för ett drygt år sedan). Det troliga är således att vi gör följande, som vi gjort tidigare:

 • Katalogisera i Book-IT (utifrån SAB och Dewey – detta för att vi gissningsvis går över till Dewey inom fem år)
  • Vi kallar serien för Gymnasiarbeten, noterar året samt ett löpande serienummer för det aktuella gymnasiearbetet.
  • Vi lägger in elevernas sammanfattning på särskild rad i katalogposten
  • Vi lägger in elevernas sökord (oavsett kvalitet på dessa sökord)
   • Vi skriver även in klassens namn som ett sökord så att det är sökbart, men här har vi valt att skriva EK3, NA3, etc, så att vi med ett och samma sökord kan hitta alla tidigare gymnasiearbeten för ex Ekonomiprogrammet.
  • Vi lägger in allmänna sökord som vi bestämmer utifrån SAB-katalogiseringen.
   • ex: är SAB-koden Prdd, så skriver vi helt enkelt in orden som Prdd / Prd / Pr / P står för, dvs Flygtrafik / Luft- och rymdfarkostteknik / Transportmedel och kommunikationer / Teknik, industri och kommunikationer
  • Hyllplaceringen vi skriver in är Lärplattform
 • Därefter lägger vi in gymnasiearbetet i vår lärplattform, sorterat utefter år. Gymnasiearbetet kallar vi något som 2017_1 Flygtrafik i Norden, Anna Svensson, EK14

Det här blev många detaljer, men ungefär så här gör vi.