Historypin – berätta din gatas historia [Onsdagspedagogen]

Historypin är en gratistjänst där man som användare kan lägga in fotografier på hur det exempelvis såg ut på sin gata eller i sin by och sedan jämföra det med hur det ser ut idag. Hade vi bott i en större stad hade denna nuvarande vy blivit Googles gatuvyer, men det blir oavsett en möjlighet att kombinera lokalhistoria med den egna kunskapen om platsen.

Användande av tjänsten
Som ett förslag kan man ge en klass uppdraget att finna bilder från Ulricehamnstrakten för att de skall läggas upp på Historypin. Det är här viktigt att tänka på att den som tagit bilderna antingen har gett sitt godkännande till att bilderna publiceras eller att fotografen har varit död i 70 år. Till bilden kan eleven lägga in text som beskriver bilden, vilken historia det är det bakom bilden, och man skall dessutom märka bilden med vilken copyright som gäller (det vanligaste är ”All rights reserved”, men även en fri licens såsom ”Creative commons” är också förekommande när det gäller fotografer som exempelvis dog för lång tid sedan).

Eleverna kan jobba tillsammans med ett projekt, alternativt enskilt, och kan hitta bilderna i hembygdsföreningens material eller i sina föräldrars fotoböcker. Ett exempel på en bra berättelse finns här och ett exempel på en Göteborgsvy (förlåt, Kortedala är det tydligen) där man kombinerar bilden med en gatuvy finns här.

Längst ner på sidan finns en länk till How to där det finns instruktioner på hur man blir medlem gratis och hur man lägger upp material. Det önskas att man skriver på engelska, men det är inget absolut krav. Det här kan oavsett vara en bra övning i engelska dessutom, kanske ett gränsöverskridande projekt mellan ämnen engelska och historia?

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst – fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder ”barnens ledare” (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan.