Intervjuer och e-post (Harvard)

Till området ”intervjuer och e-post” räknas information som du fått via all slags personlig kommunikation (e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar). Du måste ha tillstånd från personen du refererar innan du använder dig av källan. Har du lovat att informanten skall vara anonym måste du hålla detta, under devisen ”Det man lovar skall man hålla”. 

I Harvardsystemet kan man välja mellan att skriva källförteckningen för all slags personlig kommunikation endast i fotnoten, eller att skriva den i källförteckningen. Prata med din handledare om vad som är bäst i ditt fall!

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför).

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, sammanhang, form och datum.

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Ex: ”Informant 1 menade i detta sammanhang att…”, eller ”Skolan upplevdes enligt flera personer som helt meningslös (Informant 1).”

Exempel

Fröding, Jan; lärare vid Stenbocksskolan (2002). E-post 13 september.

Informant 1: mellanstadieklass åk 5, i Ulricehamns kommun (2012). 9 flickor och 10 pojkar, enskilda intervjuer 29 augusti.
Knutell, Hans; fältbiolog och föreläsare (2009). Telefonintervju 8 maj.
Lindström, Fredrik; populärhistoriker (2010). Tingsholmsgymnasiet, föreläsning 12 september.