Källkritik – en introduktion

Källkritik är en övning i förtroende – kan jag lita på den informationen som jag har hittat? Det hjälper då att använda sig av några enkla frågor för att just testa om informationen går att lita på.

  1. Vem står bakom informationen? / Vem är författaren?
  2. Hur aktuell är informationen?
  3. Syfte: Vad vill författaren/talaren berätta och vad tycker författaren att jag skall tycka?
  4. Är det bara fakta, eller finns det åsikter?
  5. Kan jag lita på informationen?

Vad är en källa?

  • En källa kan vara såväl skriftligt som muntligt material. 
  • Ett källmaterial ger oss information om till exempel en viss händelse.
  • Källmaterial måste ofta tolkas. Kan förmedla två helt olika bilder av samma händelse.

Man skiljer på:

  • primära och sekundära källor – läser du den som sade saken från början eller är din källa en återberättelse?
  • formella och informella källor – typexempel på formell källa är officiell myndighets- eller företagsinformation. En informell källa kan vara en person som återberättar sin version av en händelse.

> Övningar och tips