Konflikter i världen (Vux, 151002)


Ni har eller kommer att få uppdraget att skriva en rapport om någon konflikt i världen. Vad jag förstår får det inte handla om en historisk konflikt för länge sedan, men aktuella eller nästan nutida är okej. 

Bestäm dig för ett område

Kanske kan länder som Rwanda, Balkan, Syrien, Somalia, Etiopien, Colombia, Haiti, Ukraina och Afghanistan vara några exempel på konfliktdrabbade områden? Eller fokuserar ni på en viss grupp, såsom Talibanerna eller IS? Diskutera med er lärare så att det är okej att köra igång.

Wikipedia

Wikipedia har en bra lista över beväpnade konflikter i världen. Med hjälp av denna lista kan ni välja vad ni vill fokusera på.

Katalogen

Stadsbibliotekets katalog måste ni kolla i för att se om det finns böcker skrivna som handlar om just ert område. Om inte detta finns, kan ni ändå ge er på att vi hittar mer material längre ner.

Första koll

Säkerhetspolitik

Publiceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fokuserar på konflikter i Europas närområde.

Utrikespolitiska institutet

UI är samma som ger ut bokserien Världspolitikens dagsfrågor, en serie med böcker som verkligen kan rekommenderas vad gäller pågående konflikter. Vi har dessa böcker i Mediateket. De ger även ut Landguiden (se nedan).

På UI.se  finns det både nyheter (under UI-bloggen) och fördjupning (under bl.a. forskning).

Nationalencyklopedin 

NE tittar vi på härnäst. Genom skolans avtal med NE så kan ni själva skapa ett personligt konto (detta gör ni från en av våra datorer i Mediateket) så att ni får tillgång till uppslagsverket även hemifrån eller från appen. NE har ofta väldigt bra artiklar om olika ämnen och här kan man definitivt säga att du hittar bra sökord (på svenska, dock) för dina vidare sökningar. De aktuella händelserna i Syrienkonflikten är det dock väldigt begränsade uppdateringar kring. Men för att få en koll på de historiska händelserna är NE en bra start.

Wikipedia 

… är nästa stopp på resan. Även här tar du med dig vettiga sökord. Hitta artiklar på svenska och gå över till deras engelskspråkiga motsvarighet. De engelskspråkiga sidorna innehåller ofta mer material om generella ämnen, men kvaliteten kan ofta variera i hög grad. Du bör i alla sammanhang tänka källkritiskt, men på Wikipedia och andra mer fria webbplatser gäller detta i ännu högre grad. Det positiva med Wikipedia är att nya händelser gör att artiklarna blir uppdaterade.

Gå djupare

Landguiden

Landguiden ger en bra överblick och har den stora fördelen av att vara på svenska. För vissa länder och dess konflikter finns mycket material att tillgå och UI utökar fortlöpande innehållet.

Global issues in context

Global issues in context är en databas som är helt fullspäckad med material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt statistik. Du hittar hundratals portaler under 8 huvudområden, portaler om jordbävningen i Japan, Wikileaks, Abort, Jasminrevolutionen i Tunisien, djurens rättigheter, terrorism, ungdomar & teknologi, och sååå mycket mer. Här hittar ni allt vad ni behöver för att skriva uppsatser, gymnasiearbeten eller mindre arbeten. Enda kruxet är att det är på engelska, men svenskan är ett så litet språk så förr eller senare måste vi alla ta oss genom engelskt material. Giic är en dyr databas, kostar ca 10.000 kronor per år, men om den används av elever och lärare så är detta väl använda pengar – för er som elever och lärare kostar det självklart ingenting!

Läs mer om databasen här. Du loggar in i databasen genom att gå till Mediatekets rum på Fronter – där har du en kod som måste anges vid inloggning.

Andra källor

Uppsala konfliktdatabas

Samlar information om världens konflikter från 1975 och framåt. Man kan söka på land (klicka på kartan) eller årtal (klicka i rullisten nedanför kartan).

CIA World Factbook

Landinformation med historia och någorlunda aktuell situation.

Globalis

Globalis.se är FN-förbundets databas över världens alla länder, med interaktiva kartor som visar hur marken är uppodlad, var det finns skog, var vatten finns, etc. Fokus är miljöfrågor. Det här är kartor som de borde se ut, alltså, och allt material är gratis. 

Läs mer om databasen här. Titta gärna på Globalis sida om konflikter – mycket överskådligt.

Tidningar

Självklart kan man även använda sig av dagstidningar då det är ett relativt aktuellt ämne (tips: Library Press Display / Mediearkivet). Du hittar dem under Mina sidor här på webbplatsen eller i Mediatekets rum på Fronter. Library Press Display innehåller 3000 dagstidningar och magasin från hela världen (däribland en handfull av de största svenska) och Mediearkivet innehåller en mängd svenska dagstidningar.

Populärvetenskapliga tidskrifter

En artikel som är lätt att läsa behöver inte vara en bra artikel, tänk på det – men fakta i dessa artiklar kan vara presenterade på ett sätt som gör att du bättre förstår ämnet än om du bara tittade på standardverken. Vi har tidskrifterna i Mediateket om de är från detta och förra året.

Allt om historia | Populär historia | Fokus | Time

TV och andra medier

TV och andra medier: AljazeeraIRIN News | Globalportalen (en alternativ syn)

Källkritik i korthet

I alla dessa (och andra) källor behöver ni tänka källkritiskt. Acceptera inte allt som skrivs. Jämför med andra källor. Verkar en sak vara för bra för att vara sann, så är det troligen inte sant. Använd VVV-metoden: Vem säger Vad och Varför?

Avslutning

Jag tror att ni har fått med er en del att jobba med. Denna sida som ni ser framför er kommer att ligga kvar under hela projekttiden. Gå därför gärna tillbaka hit för att kolla upp vilka sidor som rekommenderades.

Konflikter i världen (Vux, 151002)