Kursböcker på Internet

Vi vill tipsa om övningar till några av de böcker som vi har i SFI idag. 

Framåt

Övningar till böckerna Framåt A 1Framåt A 2Framåt A 3 och Framåt B. Även Framåt C finns, men den använder vi inte på SFI idag.

Mål

Övningar till böckerna Mål 1 och Mål 2.

Samspråk

Övningar till böckerna Samspråk 1 och Samspråk 2.

Språkvägen

Ljudövningar till böckerna Språkvägen  – för SFI kurs B och Språkvägen C. Det är bara B-boken som vi använder på SFI idag.

Hela boken som ljudbok: B-boken och C-boken