Många frågor om gymnasiearbetet

Nu har vi en tid där eleverna är mycket aktiva vad gäller gymnasiearbetet och informationssökning kring flertalet olika ämnen. Det här är svaren som vi ger till de flesta – kanske hjälper det någon att vi lägger upp det även här på vår webbplats. 

1. När ni söker efter böcker på ett visst ämne – försök först att leta på ett bredare ämne. Det är ytterst sällan som det finns böcker utgivna om ”Stressnivån hos elever på Naturvetenskapliga programmet på Tingsholmsgymnasiet”. Sök då hellre på ämnen som innehåller både stress och annat. Det blir då troligare att ni faktiskt hittar något.

2. Använd uppslagsverken som vi har i Mediateket och på olika webbplatser, såsom Nationalencyklopedin och Global Issues in context.

3. Uppsatser.se är en bra start för att sondera terrängen. Ofta har personer på högskolor och universitet redan skrivit bra material om närliggande ämnen. Du kan använda uppsatserna som källa, men du kan också hitta bra källor i deras litteraturförteckningar.

4. Andra vetenskapliga källor är också bra att leta i.

5. Använd Wikipedia (helst på engelska, där de är mer utförliga) för att få en överblick i ämnet.

6. Sök även i tidigare gymnasiearbeten där elever har skrivit om närliggande ämnen – kolla exempelvis vad de har använt för källor.

Det är ett stort arbete att sonderas och välja ut i en stor mängd material, men det är absolut värt tiden. Dessutom krävs det av er, om ni väljer högre studier, att ni då skall kunna detta.