Mediatekets brev till personalen, 15 augusti 2017

skriva 3Välkomna till ett nytt läsår för gymnasiet och till en höst fylld av spännande utmaningar! Här kommer det ni behöver veta från oss inför uppstarten. 

  • Utlåning av datorer och läromedel 21-25 augusti (Gy)
  • Mediatekets upptagenhet vecka 33-34 (Alla)
  • Introduktion för nyanställda samt andra intresserade (Alla)
  • Ny webbplats (Alla)
  • Utdelning av datorer till IM (IM)
  • Inbokning av Mediateksintroduktion för ettorna (Gy)

Utlåning av datorer och läromedel 21-25 augusti (Gy)

Lärarna har i skrivande stund redan påbörjat utbärandet av läromedel till ettorna (plats: Mediateket) och tvåor/treor/IM (plats: AF16). Böckerna finns som vanligt att hämta i bokdelen av AF16. Detta behöver vara gjort innan skolstart.

All information om dessa dagar hittar ni samlat här: http://mediateket.magnificat.se/utlan-av-datorer-och-laromedel-till-gymnasiet-2017/ – observera att om det är någon som har lektion i AF16 under första skolveckan kommer detta inte att vara möjligt. Den lektionen måste i så fall flyttas till annan lämplig lokal och det behöver ni som uppmärksammar detta titta på snarast. Jag beklagar om detta ställer till problem för er på något sätt.

Mediatekets upptagenhet vecka 33-34 (Alla)

Vecka 33 ägnar vi den allra mesta tiden till förberedelser inför gymnasiets skolstart den 21 augusti, samt en viss mindre tid till upparbetandet av Förskolebibliotek Totus. För övriga låntagare gäller således självservice. Vi har ingen möjlighet att ge service till Vuxenutbildningen och SFI. Vi ber därför lärare i dessa skolformer att vara särskilt uppmärksamma på detta. Andra särskilda tider denna vecka:

  • Onsdag 13:30-14:00: Introduktion för nyanställda samt andra intresserade (se nedan)

Vecka 34 är det uppstartsvecka för gymnasiet. Måndag har vi bara öppet för ettor (se tider ovan) och tisdag har vi öppet fast obemannat. Resten av veckan får det visa sig hur mycket vi har möjlighet att bemanna, men det är öppet hela dagarna och självservice fungerar för den som vågar detta.

Introduktion för nyanställda samt andra intresserade (Alla)

Onsdag denna vecka, kl 13:30-14:00 har vi en introduktion om Mediateket där alla nyanställda på gymnasiet har obligatorisk närvaro. Övriga nyanställda samt ”gammel-anställda” har möjlighet att vara med om så önskas. Vi är längst inne i Mediateket och presenterar där vår verksamhet, vad vi kan hjälpa till med och hur vi kan samarbeta på bästa sätt. Det finns många möjligheter att ställa frågor och vi tänker oss att personer som jobbat på andra skolor har erfarenheter av samarbete med deras skolbibliotek, alternativt att de aldrig sett något skolbibliotek och därmed har mer att fråga om. Välkommen till ett bra samtal!

Ny webbplats (Alla)

Vi har uppdaterat vår webbplats visuellt, men innehållet är detsamma. Vårt mål är att flytta allt till en annan webbplats så småningom, men det krävs ett samarbete med andra skolbibliotek i Sjuhärad, och detta är ännu i sin linda. Hoppas att ni gillar den visuella förbättringen – hör gärna av er om något inte fungerar eller verkar fel på något sätt – eller med hurra-rop, såklart!

Utdelning av datorer till IM (IM)

IM-elever får sina datorer under vecka 35. Planen var att ha det på onsdagen den 30 augusti på förmiddagen, men det har blivit förhinder. Men de behöver under vecka 34 lämna in datoravtal och IT-användaravtal till sin lärare eller till Martin Brandhill. De kan inte heller få Wifi-lösenord förrän detta är inlämnat. De som lämnar in avtalen först i vecka 35 kan inte räkna med att få dator den 30 augusti. Därefter blir nästa möjliga tid att låna dator troligen den 13 september.

Inbokning av Mediateksintroduktion för ettorna (Gy)

Lärare i svenska och svenska som andraspråk kan gärna redan nu boka in tid för ettornas och nya IM-elevers introduktion i Mediateket. För bästa resultat och effekt bör detta göras i samband med något arbete som eleverna skall göra nu i september/oktober, så att det kopplas till deras undervisning. Om inte detta går att genomföra, så kan vi säkert hitta en annan väg, men i första hand skall det göras under ett projekt. Välkomna att höra av er till mediatek@ulricehamn.se .