Program och appar (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare/Skapare (utgivningsår). Kursiverad titel. [typ av källa] Förlag.

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen.

Exempel

Öijer, Bruno K (1998). Hängd. [cd-rom] Dataprodukter.