Ämnesförslag för Gymnasiearbete inom Teknik

Robotteknik

Bygg en robot som…

Datorteknik

Programmera en app som…

Digitalteknik

Programera en mikroprocessor

Elkraftteknik

Undersök vilka producenter det finns i ….

Maskinteknik

Rita en maskin i solidworks

Mätteknik

Undersök en Standard på ett mått storhet (meter, sekunder, etc..)

Energiteknik

Undersök tekniken bakom energikällor…

Konstruktion

Designa en produkt med lämpligt datorprogram

Miljö

Undersök ett företags miljöcykel…

Kommunikation

Skriv en teknisk manual

Teknikhistoria

Undersök utvecklingen av en viss standard

Modellering

Modellera en produkt

Matematik

Att kommunicera med geometriska figurer

Att undersöka hur fraktaler eller geometriska figurer kan användas i estetisk kommunikation.

Gyllene snittet, Fibonaccital, primtal mm

Att konstruera matematiska regler mot bakgrund gyllene snittet, fibonaccital och t ex primtal

Att navigera med och utan GPS

Att undersöka matematiken bakom någon/några äldre metoder för navigation

Att analysera ett spel ur sannolikhetssynpunkt

Att undersöka sannolikheten att vinna i ett känt spel

Att utveckla ett eget talsystem, men en annan siffra än 10 (decimalt) eller 2 (binärt) som bas,

Att utreda hur ett alternativt talsystem skulle kunna se ut

Praktisk matematik i samhället

Undersöka olika matematiska aspekter på skilda typer av banklån

Fysik

Astronomisk undersökning
Använd Råö radioteleskop, SALSA, som kan fjärrstyras från egen dator, för observationer.

Använda och iordningställa en astronomisk observationsplats

Skapa ett litet observatorium, bygga en teleskopplattform på fysiktaket

Var ska jag lägga mina resurser för att bli snabbare på 100meter

Utnyttja våra datamätningssensorer för att studera rörelse, acceleration mm i ditt arbete…

Elektromagnetisk-strålning  från olika mobil telefoner

Undersök och mät EM-strålning med hjälp av vår utrustning.

Vilka solglasögon skyddar bäst?

Undersök och jämför effektivitet med pris på solglasögon. UV-ljus kan mätas med utrustning på fysikinstitutionen.

Banprofiler (skidspår) mha kartprogram och GPS

Använda fysikalisk mätutrustning

Var inte rädd för att använda fysikalisk mätutrustning i ditt arbete. På fysikinstitutionen har vi stora möjligheter att hjälpa dig med rätt materiel.