Lektionsplanering (GYAR, Teknik)

Förberedelsemoment inför Gymnasiearbetet

Tidsdisposition

 • Pass 1-5 = 5 timmar
 • Pass 6 = 4 timmar
 • Pass 8 = 2-4 timmar
 • Pass 9-10 = 2 timmar

Summa 15 timmar

Pass 1

Vecka 6

 • Introduktion i gymnasiearbeteskursen.

Pass 2

Vecka 8

 • Fokus på vad man kan skriva om i kursen.

Pass 3

Vecka 10

 • Vi går igenom alla delar av gymnasiearbetet, och för en diskussion om arbetsprocessen.

Pass 4

Vecka 12

 • Skriftlig uppgift.

Pass 5

Vecka 13

 • Fokus på Vetenskaplighet och Språkbruk.

Pass 6

Vecka 15-17

 • Vecka 15-17: Det är nu dags att arbeta fram en plan för ert gymnasiearbete

Pass 7

maj

 • Åhörare vid opponering i åk 3 – Anna Johansson (lärare i år 3) är ansvarig och meddelar oss tiderna i mars. Minst en men gärna två opponeringar behöver du vara med på. Ni rapporterar er närvaro till Peter Rydén. Det är viktigt att ni kommer förberedda genom att exempelvis ha läst gymnasiearbetet i förväg. I mån av tid kan det finnas möjlighet för er som åhörare att ställa frågor, om dessa inte redan hanterats under oppositionen.

Pass 8

september med Peter från Mediateket

 • Informationssökning – en bra grund för att nå fram till ett bättre gymnasiearbete
 • Tips på flera bra källor och databaser att hämta material från
 • Kort inblick i ett källkritiskt synsätt
 • Presentationen finns på Prezi.

Pass 9

november-december med Peter från Mediateket

 • Rapportskrivning – vad skall ingå i det skriftliga arbetet?
 • Vi går igenom rapportmallen mer djupare än förra gången.
 • Vad innebär rapportens olika delar?
 • Hur många källor behöver jag ha med?

Tidsplaneringen är grundad i Martin Schmauchs planering för samma moment, dock anpassad för Teknikprogrammet.