Pass 1 (GYAR, Teknik)

  • Vad är gymnasiearbetet? Varför skall ni som elever skriva ett gymnasiearbete? Genomgång av Skolverkets tankar om Gymnasiearbetet
  • Genomgång av Målen för gymnasiearbetet: Fokus på möjligheter och begränsningar.
  • Genomgång av information på Fronter.
  • Tidsplanering – arbetsprocess och slutprodukt.
  • Vi går snabbt igenom rapportmallen för att ni skall bekanta er med den.
  • Enskilt eller i grupp?