Pass 2 (GYAR, Teknik)

  • Examensmål kopplade till teknikprogrammets kärnämnen
  • Lämpliga områden att göra arbete inom samt metoder kopplade till dessa
  • Gå genom några exempel på gymnasiearbeten och Teknikprogrammets egna förslag.

Examensmål

Examensmålen hittar ni som alltid på Skolverkets hemsida.

Hur har tidigare elever gjort?

Gå genom några exempel på gymnasiearbeten (fiktiva) samt några exempel från skolans tidigare elever. Tidigare gymnasiearbeten hittar ni i Mediatekets Fronterrum under mappen för GYAR. Ni kan också välja att söka efter Gymnasiearbeten TE i kommunens bibliotekskatalog. Själva gymnasiearbetet (alltså hela filen) hittar ni alltid bara i GYAR-mappen i Mediatekets Fronterrum.

Lämpliga områden att göra arbete inom

Teknikprogrammet har egna förslag på vad man kan skriva om. Ni är absolut inte bundna till dessa, utan kan välja att se dem som inspiration.