Pass 3 (GYAR, Teknik)

  • Vi går igenom alla delar av gymnasiearbetet, och för en diskussion om:
  • Arbetsprocess: Val av kunskapsområde samt avgränsningar, syfte, problemformulering, undersökningsansats (metod), resultat, analys, slutsatser, reflektioner samt källhantering.
  • Sammanfattning på engelska

För anteckningar under hela detta pass, så att ni enklare kan genomföra nästa pass, som då är en skriftlig rapport.