Pass 4 (GYAR, Teknik)

Detta pass kan ni planera på den tid som bäst passar er. Det är en skriftlig uppgift och bibliotekarien finns tillgänglig i Mediateket under hela timmen, om det finns frågor kring uppgiften. Skype eller telefon är också en möjlig väg att kontakta Mediateket med – se mer på vår kontaktsida.

Rapport

Ni skall beskriva gymnasiearbetets olika delar med era egna ord. Syftet är att få er att reflektera kring rapportens olika delar samt att jag som undervisande bibliotekarie skall snappa upp sådant som ni verkar missförstå eller åtminstone kanske inte helt greppa.

Med en bättre förståelse för vad som skall skrivas var någonstans och varför, samt för hur er kommande process i gymnasiearbetet, med ämnesval, metodval och undersökning kommer att bli, är målet att ni till hösten är mer förberedda än någon tidigare teknistklass.

Format på redovisningen

Det normala är en skriven rapport, ett dokument på 1-2 sidor i Wordformat eller motsvarande. Om ni hellre vill redovisa med en Youtube-film eller ljudinspelning är detta självfallet också okej – 8-12 minuters redovisning gäller då. Rapporten skall genomföras på så sätt att ni tydligt skiljer de olika delarna från varandra. I en skriftlig rapport görs detta smidigast med en rubrik för varje område.

Rapporten (eller länken) skall mejlas till bibliotekarien senast den 21 mars kl 23:59. Ni har från den 5 mars fram till den 21 mars på er för att göra klart rapporten.

Närvaroredovisning

Alla elever som lämnat in rapport i enlighet med ovan får närvaro på lektionen den 19 mars. De som inte har gjort vad som begärts får frånvaro.