Skall du låna dator?

Skall du låna dator?

Utlåning sker vid särskilda tillfällen. Du behöver anmäla ditt intresse till Mediatek Tingsholm senast två dagar före utlåningstillfället. Du behöver vara i tid till utlåningen.

SFI: Ha med underskrivet avtal samt lapp från din lärare.

IM: Lämna i förväg in underskrivet avtal och IT-avtal till Martin Brandhill.

Gy: Ha med underskrivet avtal

Utlåningstillfällen 2017/18

 • Tisdagen den 20 februari kl 10:30
  • Anmälan senast den 19/2 kl 12:00
 • Onsdagen den 28 februari kl 10:30
  • Anmälan senast den 26/2
 • Torsdagen den 8 mars kl 10:30
  • Anmälan senast den 6/3
 • Fredagen den 16 mars kl 10:30
  • Anmälan senast den 14/3
 • Måndagen den 26 mars kl 10:30
  • Anmälan senast den 22/3
 • Tisdagen den 10 april kl 10:30
  • Anmälan senast den 9/4 kl 12:00
 • Onsdagen den 18 april kl 10:30
  • Anmälan senast den 16/4
 • Torsdagen den 26 april kl 10:30
  • Anmälan senast den 24/4
 • Fredagen den 4 maj kl 10:30
  • Anmälan senast den 2/5

Datoravtal