Slut: Kurslitteratur för Vux

Kursböcker till dessa kurser är nu slut inför vårterminen 2018. De går inte att fjärrlåna. 

English 6-7 ; Etik och människans livsvillkor ; Historia ; Hälsopedagogik ; Matematik 1b

Psykiatri 2 ; Specialpedagogik 2 ; Svenska/SVA 1-3 ; Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Vård och omsorg vid demenssjukdomar