Sociala medier i ett bredare perspektiv

Nyss höll Peter från Mediateket i en lektion kring sociala medier. Målgruppen var en grupp elever på Vuxenutbildningen som kommer att presentera en social media var för sina kurskamrater. 

De sociala medier de hade valt var allt från Facebook och Twitter till Reddit, Instagram och Skype. Sociala medier är så mycket mer än Facebook! Mediatekets presentation kan ni se här.